گردشگری چیست؟

 این سوالی است که بسیاری از افراد به هنگام سفر به شهرها یا کشورهای مختلف در ذهنشان نقش می‌بندد. گردشگری یک صنعت بسیار مهم در تمام کشورهای دنیا به حساب می‌آید. باید بیان شود که کشورهای مختلف دنیا سعی دارند تا این صنعت را در کشور خود به حد بسیار بالا برسانند و از این […]